Trening personalny

Trener zajmuje się układaniem indywidualnego zestawu ćwiczeń oraz uczeniem ich prawidłowego wykonywania. Jego rolą jest również motywacja klienta i monitorowanie jego wyników.

Nasi trenerzy personalni posiadają odpowiednie wykształcenie (ukończenie Akademii Wychowania Fizycznego) lub odpowiedni certyfikat uprawniający go do wykonywania tego zawodu.